Authors

Your profile is not listed?

12436

Journals

2517

Publishers

5806

Authors

97043

Articles

Suprapto Suprapto ORCID logo Verified
Politeknik Sandi Karsa

: ORCID logo0000-0003-4294-1469

: 16

: 1


Yusuf Hilman ORCID logo Verified
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

: ORCID logo0000-0002-8904-336X

: 1

: 0


Shahibul Ahyan ORCID logo Verified
Universitas Hamzanwadi

: ORCID logo0000-0003-2756-8926

: 4

: 0


Dian Arrisujaya ORCID logo Verified
Universitas Nusa Bangsa

: ORCID logo0000-0002-9053-756X

: 9

: 0


Abdul Syatar ORCID logo Verified
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

: ORCID logo0000-0002-7349-2312

: 19

: 0


Laode Anhusadar ORCID logo Verified
IAIN KENDARI

: ORCID logo0000-0003-4586-2379

: 20

: 14


Dedi Junaedi ORCID logo Verified
Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba

: ORCID logo0000-0003-4962-4562

: 6

: 0


Journal of Applied Management Research (JAMR) ORCID logo Verified

: ORCID logo0000-0003-4529-5984

: 21

: 0


Mochammad Multazam ORCID logo Verified
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

: ORCID logo0000-0002-6373-1199

: 7

: 2


Padjrin Padjrin ORCID logo Verified

: ORCID logo0000-0003-0886-4156

: 0

: 0