Authors

Your profile is not listed?

12302

Journals

2486

Publishers

5393

Authors

88085

Articles

I Made Nuhari Anta ORCID logo Verified

: ORCID logo0000-0002-3160-7978

: 0

: 0


If'all Lamaindi ORCID logo Verified
Universitas Alkhairaat

: ORCID logo0000-0002-1615-136X

: 9

: 0


Galih Persadha ORCID logo Verified

: ORCID logo0000-0001-8699-4138

: 5

: 0


M Mursalin ORCID logo Verified
Universitas Malikussaleh

: ORCID logo0000-0003-3797-5656

: 0

: 0


Robbi Rahim ORCID logo Verified

: ORCID logo0000-0001-6119-867X

: 0

: 0


M Sofyan Alnashr ORCID logo Verified

: ORCID logo0000-0003-2618-1850

: 0

: 0


Azwar Iskandar ORCID logo Verified
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

: ORCID logo0000-0002-7930-4693

: 18

: 0


Masri Masri ORCID logo Verified
Universitas Halu Oleo

: ORCID logo0000-0001-6551-5150

: 7

: 0


Choiril Anwar ORCID logo Verified
Universitas Islam Sultan Agung

: ORCID logo0000-0002-1057-4310

: 18

: 3


Opik Rozikin ORCID logo Verified

: ORCID logo0000-0002-6877-8033

: 0

: 0