Authors

Your profile is not listed?

12665

Journals

2572

Publishers

7340

Authors

125293

Articles

Vinotha Sanmugarajah ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-9672-2635

: 0

: 0


Yandi Andri Yatmo ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-5393-231X

: 0

: 0


Riezky Faisal Nugroho ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-9622-6757

: 0

: 0


Evi Satispi ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-5326-4646

: 0

: 0


Robert Turner ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-8781-1433

: 0

: 0


Dwi Widyastuti Nurharyanto ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-2878-7760

: 0

: 0


Irma Irayanti ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-3259-7035

: 0

: 0


Muhadi ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-7531-2824

: 0

: 0


Gunawan Wibisono ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-4078-7798

: 0

: 0


Devia Putri Lenggogeni ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-2436-5149

: 0

: 0