Authors

Your profile is not listed?

12665

Journals

2572

Publishers

7340

Authors

125293

Articles

Barli Bram ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-2102-9676

: 0

: 0


Amelia Yusnita ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-0429-7011

: 0

: 0


Arif Ansori ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-1279-3904

: 0

: 0


ARIE AFRIANSYAH ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-6845-0812

: 0

: 0


Jolanta Mesjasz-PrzybyƂowicz ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-2652-8674

: 0

: 0


Gilang Nuari Panggraita ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-7024-6581

: 0

: 0


Lydia Salvina Helling ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-0020-5340

: 0

: 0


Riza Apriani ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-6648-3688

: 0

: 0


Ade Arip Ardiansyah ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-0326-2669

: 0

: 0


ardo okilanda ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-6052-703X

: 0

: 0