Authors

Your profile is not listed?

14351

Journals

2805

Publishers

8528

Authors

151243

Articles

kamaliah kamaliah ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-8117-6056

: 0

: 0


Subodh Bhattarai ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-0769-5197

: 0

: 0


febryanto kurniawan ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-8381-5384

: 0

: 0


Fadhli Lukman ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-3338-8158

: 0

: 0


Putri Ulfa Kamalia ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-6694-9225

: 0

: 0


supatmin supatmin ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-2632-5535

: 0

: 0


Mujiyo Mujiyo ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-6161-7771

: 0

: 0


Latief Awaludin ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-0518-449X

: 0

: 0