Authors

Your profile is not listed?

12005

Journals

2420

Publishers

3838

Authors

49254

Articles

Julwansa Saragih ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-2373-6283

: 0

: 0


yeni rima liana ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-9871-5631

: 0

: 0


Annette Voigt ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-4434-1758

: 0

: 0


Vina Iasha ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-7801-6502

: 0

: 0


RODHIANSYAH DJAYASINGA, S.Pd, M.Si ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-2089-0795

: 0

: 0


Rahmi Febriani ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-8299-6846

: 0

: 0


Joje Mar Sanchez ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-2224-0190

: 0

: 0


Irsyad Kamal ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-1349-4009

: 0

: 0


Alam Aji Putera ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-3025-9115

: 0

: 0


Ratna Dina Marviana ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-0579-6151

: 0

: 0