Authors

Your profile is not listed?

12006

Journals

2420

Publishers

3838

Authors

49254

Articles

Winny Gunarti Widya Wardani ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-0986-0256

: 0

: 0


novi utami rosyid ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-8941-9910

: 0

: 0


Fery Darus Nasution ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-7743-5748

: 0

: 0


Saiful Akmal ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-1118-2113

: 0

: 0


Hartini Hartini ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-3567-6049

: 0

: 0


Fatki Sahida ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-0363-022X

: 0

: 0


Rignolda Djamaluddin ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0002-8893-868X

: 0

: 0


Kusnul Prianto ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-8121-1755

: 0

: 0


Igor Bondarenko ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0003-2925-3020

: 0

: 0


Yusuf Ariyanto ORCID logo Pending

: ORCID logo0000-0001-5226-7362

: 0

: 0